Uffe bor i Huddinge söder om Stockholm med sin familj. Intresset för smide kommer från hans farfarsfar som var mästersmed i Ängelholm. Uffe har länge läst på och lärt sig om smide tills han hösten 1997 satte igång en liten smedja på bakgården.

Planen var att gå någon smideskurs men det gick inte att få ihop med det övriga livet så istället blev det böcker som fick lära Uffe yrket. Testa och lär har varit Uffes devis. Först blev inte resultaten som han tänkt sig men efter ett tag lärde han sig konstformen.

Den form av smide som intresserar Uffe är främst de med historisk vinkling och då främst järnålder-vikingatid. Han tillverkar mycket bruksföremål efter historiska förebilder såsom mantelspännen, krokar och liknande. Han fick även hjälpa till att bygga en ässja till Järnåldershuset i Körunda. Uffe tycker att det är roligt att i någon mån kanske kunna bidra till att hålla ett gammalt hantverk och gamla traditioner vid liv.