Karl Krister Dahlberg (eller som han själv säger Kalle Runristare) från Stockholm arbetar sedan 1992 som runristare. Detta innebär att Kalle hugger nya runstenar efter gammal konsttradition. Hans passion är ornamentiken, den vikingatida konstformen.

Som ett sidospår återskapar även Kalle försvunna eller förstörda runstenar. Ett exempel på hans arbete är runstenen U530 i Norrtälje. Det blev ett riktigt detektivarbete för Kalle för att få fram all information för att kunna återskapa runstenen. Men efter en tid kunde Norrtälje kommun åter visa upp sin runsten nära originalplatsen i parken intill ån nära centrum.

Den erfarenhet Kalle har fått genom sitt praktiska arbete samt många års studier har gjort det möjligt för honom att använda ornametiken till andra föremål som exempelvis del av litteratur, i reklam, till företag och som tatueringar.

Kalle har även gett guidade turer i Världsarvet Birka & Hovgården. Turerna har varit mycket uppskattade med en blandning av traditionell guidning och dramatisering. Besökarna får en levande berättelse där de kan följa en “röd tråd” genom platsens historia. Då han själv är runristare blir såklart berättelsen om kungens runsten U 11 i Hovgården något extra.

Kalles Historiska Vandringar fick 2003 Ekerö kommuns kulturstipendium.